Øvelokaler

Aalborg Kommune ejer Kapelbygningen, som er til foreningens disposition. Kapellet består af to fuldt udstyrede øvelokaler med PA anlæg, trommesæt, keyboard samt bas og guitarforstærkere. Endvidere er der køkken, toilet og lagerrum. Kapellet står til rådighed for medlemmerne, som kan booke sig ind på kalender, som findes i gangen til lokale et. Der kan højst bookes to fremtidige øvetider. Nøgle kan udleveres af kassereren mod betaling af nøglekontingent.

Reglement for ophold i øvelokalerne:

  • Lokalerne stilles under brugernes beskyttelse, så den enkelte bruger er ansvarlig for lokalets stand, når det forlades (uanset hvordan det så ud fra starten).
  • Der er totalt rygeforbud i alle Kapellets lokaler.
  • Efter brug foretages almindelig oprydning; dvs. – Alle forstærkere, instrumenter, mikrofonstativer og stole m.v. sættes på plads ude langs væggen. Alle kabler og ledninger rulles sammen og hænges på plads. Mikrofoner med kabler må gerne blive på stativerne. Flasker, papir og andet affald lægges i de dertil indrettede beholdere.
  • Hvis der sker alvorlig skade på noget af grejet, meddeles dette snarest til øvelokalernes tilsynsførende Orla Buchholtz på tlf.: 21706910 eller Peter Frederiksen tlf.: 29283460
  • Mindre defekter eller mangler noteres på opslagstavlen.
  • Øvelokalerne må kun anvendes af medlemmer af Musik i Nibe. Det er tilladt at medtage enkelte gæster eller musikere på prøve. Hvis disse herefter fortsætter med at bruge lokalet, skal de indmeldes i Musik i Nibe.
  • Der må kun reserveres 2 fremtidige øvetider på reservationskalenderne.
  • Øvetider, som alligevel ikke skal anvendes, skal hurtigst muligt slettes fra reservationskalenderne, så andre kan benytte tiden.
  • Overdreven nydelse af alkohol er ikke tilladt.
  • Hvis ordensreglerne ikke overholdes, kan adgangen til øvelokalerne midlertidigt inddrages.